HYDRANTY

Hydranty nadziemne

Zastosowanie 

Hydranty nadziemne służą do poboru wody z instalacji wodociągowej. Montuje się je w pozycji pionowej na rurociągach poziomych układanych w ziemi. W przypadku złamania hydrantu następuje zamknięcie odpływu wody poprzez samoczynne działające sprzęgło. 

Charakterystyka 

 • DN: 80 – 100
 • PN 10 0 16 (1,0 – 1,6 MPa)
 • T max: 50 – 70oC
Hydrant podziemny

Zastosowanie 

Hydranty podziemne służą do poboru wody z instalacji wodociągowej. Montuje się je w pozycji pionowej na rurociągach poziomych układanych w ziemi. Dodatkowe zamknięcie stanowi wulkanizowana kula. 

Charakterystyka 

 • DN: 80
 • PN: 10 – 16 ( 1,0 – 1,6 MPa)
 • T max: 70oC
Zdroje

Zastosowanie

Zdroje służą do poboru wody z instalacji wodociągowej. Montuje się je w pozycji pionowej na rurociągach poziomych układanych w ziemi.

Charakterystyka

 • DN: 20
 • PN 10 (1,0 MPa)
 • T max: 50oC  

KOSZE SSAWNE

Kosze ssawne - żeliwne

Zastosowanie 

Kosze ssawne służą do zatrzymywania zanieczyszczeń oraz utrzymywania słupa wody między zwierciadłem wody w studni, a pompą ssącśą. 

Charakterystyka

 • DN: 40 – 300
 • PN: 10 (1,0 MPa)
 • T max: 90oC

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCE I ODPOWIETRZAJĄCE

Zawory odpowietrzające

Zastosowanie 

Zawory służą do odpowietrzania rurociągów wodnych. Montuje się je w najwyższych punktach rurociągu. 

Charakterystyka

 • DN: 25
 • PN: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 100oC
Zawory napowietrzające

Zastosowanie

Zawory służą do napowietrzania rurociągów wodnych przy ich opróżnianiu. 

Charakterystyka

 • DN: 50 – 150
 • PN: 16 (0,3 – 1,0 MPa)
 • T max: 100oC
Zawory odpowietrzająco napowietrzające

Zastosowanie
 
Zawory służą do napowietrzania rurociągów wodnych przy ich opróżnianiu oraz do dopowietrzania przy ich napełnianiu i w czasie pracy. 

Charakterystyka 

 • DN: 50 – 100
 • PN: 10 – 16 ( 1,0 – 1,6 MPa)
 • T max: 100o