PŁYNOWSKAZY

Płynowskazy nieprzechylne

Zastosowanie 

Płynowskazy z ramką refleksyjną służącą do wskazywania poziomu cieczy w zbiornikach ciśnieniowych o ciśnieniu nominalnym do PN 40. 

Czynnik roboczy 

Ciecze o temperaturze do 250o

Charakterystyka 

 • PN max: 25 – 40 (2,5 – 4,0 MPa)
 • T max: 150 – 250o

OSADNIKI, FILTRY I ZAWORY ODMULAJĄCE

Osadniki - filtr siatkowy żeliwny kołnierzowy skośny

Zastosowanie 

Osadniki – filtry służą do ochrony przed zanieczyszczeniami najbardziej wrażliwych na uszkodzenia elementów instalacji, takich jak pompy, armatura regulacyjna, przepływomierze i liczniki ciepła. 

Czynniki robocze 

Woda przemysłowa zimna i gorąca, para wodna, gaz i czynniki obojętne. 

Charakterystyka 

 • DN: 15 – 200
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 300o
Osadniki kołnierzowe

Zastosowanie 

Filtry siatkowe przeznaczone są do pracy w instalacjach hydraulicznych. Powinny być montowane Osadniki z wkładem filtrującym w rurociągach gazowych lub hydraulicznych służących do ochrony urządzeń wchodzących w skład instalacji przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w czynniku roboczym. Szczególnie zalecane jest stosowanie Osadników z wkładem filtrującym w czasie rozruchu instalacji. Osadniki wyposażone są w filtr z siatki oraz wzmocnione blachą perforowaną. 

Czynniki robocze 

woda, para i inne czynniki neutralne ciekłe i gazowe w przedziale temperatur -20oC +450o

Charakterystyka

 • DN: 15 – 125
 • PN max: 40 (4,0 MPa)
 • T max: 450o
Osadniki kołnierzowe proste kwasoodporne

Zastosowanie 

Filtry siatkowe przeznaczone są do pracy w instalacjach hydraulicznych. Powinny być montowane Osadniki z wkładem filtrującym w rurociągach gazowych lub hydraulicznych służących do ochrony urządzeń wchodzących w skład instalacji przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń mechanicznych zawartych w czynniku roboczym. Szczególnie zalecane jest stosowanie Osadników z wkładem filtrującym w czasie rozruchu instalacji. Osadniki wyposażone są w filtr z siatki oraz wzmocnione blachą perforowaną. 

Czynnik roboczy 


kwasy i ługi w przedziale temperatur -20oC – 450o

Charakterystyka 

 • DN: 15 – 50
 • PN max: 40 (4,0 MPa)
 • T max: 300o
Filtroodmulniki magnetyczne

Zastosowanie 

Przeznaczone są do zatrzymywania zanieczyszczeń stałych w sieciach i więzłach ciepłowniczych. 

Charakterystyka

 • DN: 25 – 100
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 150o

WODOODZIELACZE I ODWADNIACZE

Wodoodzielacze

Zastosowanie 

Wodoodzielacze stosowane są w rurociągach pary wodnej. Ochraniają rurociąg parowy przed uderzeniami wody.  Wodoodzielacze przeznaczone są do kondensatu pary wodnej o temperaturze do 200o

Charakterystyka

 • DN: 25 – 250
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 200oC
Upload Image...
Odwadniacze pływakowe

Zastosowanie

Odwadniacze służą do samoczynnego oddzielania kondensatu z rurociągów i uerządeń parowych. Odwadniacze przeznaczone są do wody i kondensatu pary
wodnej o temperaturze do 250oC
Charakterystyka

 • DN: 15 – 50
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 250oC