ZAWORY KLAPOWE

Zawory zwrotne żeliwne grzybkowe kołnierzowe

Zawory zwrotne, jako zawory jednokierunkowe, służą do zabezpieczenia rurociągów oraz urządzeń przed wstecznym przepływem czynnika roboczego, którym mogą być: woda przemysłowa zimna i gorąca, para wodna, gaz i czynniki obojętne. 
DN: 32 – 80 
PN: 1,6; 2,5; 4,0 MPa 
temp: -50oC – 160o

Zawory zwrotne kołnierzowe proste i kątowe

Zawory zwrotne, jako zawory jednokierunkowe, służą do zabezpieczenia rurociągów oraz urządzeń przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Zawory można montować na rurociągach poziomych w pozycji stojącej, pokrywą do góry. Na życzenie zamawiającego dodaje się za dopłatą sprężynę dociskającą grzyb do gniazda, co pozwala na montowanie zaworów na rurociągach pionowych.
DN: 15 – 200
PN: 40 (4,0 MPa)
temp: 400o

Zawory zwrotne grzybkowe

Zawory służą do samoczynnego zabezpieczenia rurociągów i urządzeń przed zmianą kierunku przepływu czynnika. Sprężyna umożliwia zabudowę w dowolnym położeniu, jednak należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu cazynnika (którym mogą być: woda, para, powietrze, i inne czynniki robocze). 
DN: 300 – 400 
PN: 16 (1,6 MPa) 
temp: 150o

ZAWORY ZAPOROWE

Zawory zaporowe żeliwne grzybkowe kołnierzowe

Zawory służą do odcinania perzepływu czynnika jak i zabezpieczenia rurociągów przed wstecznym przepływem czynnika roboczego. Różnorodność rozwiązań i użytych materiałów umożliwia szerokie zastosowanie zaworów.

Czynnik robioczy:

  • gaz i czynniki objęte o temperaturze do 300oC
  • DN: 15 – 300
  • PN max: 25 (2,5 MPa)
  • temp: 300o
Zawory zaporowe proste kołnierzowe

Zasuwy służą do zamykania i otwierania ptzepływu wody zimnej lub gorącej lub innego czynnika neutranego. Zasuwy DN 40 – 250 można zabudować na rurociągach poziomych, pionowych i skośnych w pozycji stojącej i leżącej. Zasuwy powyżej DN 250 można zabudować tylko na rurociągach poziomych w pozycji stojącej pionowej.
DN: 40 – 600
PNom: 1.0 MPa
temp. 120o

Zawory zaporowe proste

Z końcówkami do spawania Zawory można przyspawać do rurociągu w dowolnym położeniu, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu czynnika. Czynnik roboczy: zawory są przeznaczone do wody, pary i innych czynników neutralnych ciekłych i gazowych w przedziale temperatur od -20 – 450oC. W wykonaniu teflonowym do 200oC. W wykonaniu morskim – do pracy w warunkach morskich i do wody morskiej.
DN: 15 – 250
PN max: 40 (4,0 MPa)
temp: 450o

Zawory szybkozamykające

Kołnierzowe proste Zawory służą do szybkiego odcinania przepływu czynnika w instalacji. Można je montować na rurociągach w dowolnej pozycji, zwaracjąc uwagę na kierunek przepływu czynnika. Zawory są przystosowane do zrywania ręcznego, zdalnego za pomocą linki lub siłownika pneumatycznego. Czynnik roboczy: zawory są przeznaczone do paliwa dieslowskiego o temperaturze do 120oC i Prob do 1,6 MPa dla  DN 15 – 50 oraz Prob do 0,3 MPa dla DN 65 – 150 (w przemyśle okrętowym) i innych instalacjach, w których może wystąpić konieczności szybkiego odcięcia przepływu. 
DN: 15 – 150 
PN max: 16 (1,6 Mpa) 
temp: 120oC

Zawory manometrowe trójdrogowe

Zawory służą do przyłączenia do instalacji manometru roboczego i kontrolnego. Można je montować na instalacji w dowolnym położeniu, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu. Czynnik roboczy: zawory przeznaczone są do wody, wody morskiej, pary, produktów naftowych i innych czynników neutralnych ciekłych i gazowych o temperaturze do 545oC.
DN: 4
PN max: 320 (32,0 MPa)
temp: 545oC

Zawory manometrowe dwudrogowe

Zawory posiadają dwa przyłącza M20 x 1,5 – jedno do manomertu roboczego, drugie do montażu zaworu na instalacji. Można je montować na instalacji w dowolnym położeniu na rurociągach, zwracając jedynie uwagę na prawidłowy kierunek przepływu czynnika. Czynnik roboczy: zawory są przeznaczone do wody, pary, oleju i innych czynników neutralnych ciekłych i gazowych o temperaturze do 350oC
DN: 4
PN max: 320 (32,0 MPa)
temp: 350o

PRZEPUSTNICE

Przepustnice zaporowe

Z napędem ręcznym Woda przemysłowa, morka i słodka, oleje napędowe i opałowe, ścieki komunalne, powietrze oraz czynniki neutralne w zależności od zastosowania materiałów na pierścienie uszczelniające (z mieszanki NBR temperatura pracy do +120oC; FKM do +150oC; EPDM do 140oC, EPDM wysoko – temperaturowe do 170oC). Maksymalna prędkość przepływu:

  • czynniki ciekłe (woda) 4m/s
  • czynniki gazowe (powietrze) 30m/s
  • DN: 80 – 600
  • PN max: 1,0; 0,6 MPa
  • temp: 170oC
Przepustnice zaporowe z napędem ręcznym dźwigniowym

Woda przemysłowa, morska i słodka, oleje napędowe i opałowe, ścieki komunalne, powietrze oraz czynniki neytralne w zależności od zastosowania materiałów na pierścienie uszczelniające (z mieszanki NBR temperatura pracy do +120oC; FKM do +150oC; EPDM do 140oC, EPDM wysoko – temperaturowe do 170oC). Maksymalna prędkość przepływu:
czynniki ciekłe (woda) 4m/s
czynniki gazowe (powietrze) 30m/s
DN: 80 – 300
PN: 1,6; 0,7; 0,4 MPa
temp: 180 oC

Przepustnice zaporowe do zabudowy w ziemi

Woda przemysłowa, słodka, oleje napędowe i opałowe, ścieki komunalne, powietrze oraz czynniki neutralne w zależności od zastosowania materiałów na pierścienie uszczelniające (z mieszanki NBR temperatura pracy do +120 oC; FKM do +150oC; EPDM do 140oC; EPDM wysoko – temperaturowe do 170oC). Maksymalne prędkości przepływu:
czynniki ciekłe (woda) 4m/s
czynniki gazowe (powietrze) 30m/s
DN: 80 – 600
PN: 1,0; 0,6 MPa
temp: 130o

Upload Image...

KURKI ZAWOROWE

Kurki kulkowe

Żeliwne kołnierzowe Kurki służące do szybkiego odcinania przepływu czynnika roboczego w rurociągach i urządzeniach. Czynnik roboczy: woda przemysłowa zimna i gorąca, para wodna, gaz i czynniki obojętne. 
DN: 15 – 150 
PN max: 16 (1,6 MPa) 
temp: 150oC

Zawór kulowy przelotny

Kurki służą do szybkiego odcinania przepływu czynnika roboczego w rurociągach i urządzeniach. Czynnik roboczy: woda przemysłowa zimna i gorąca, para wodna, gaz, olej, powietrze.
DN: 10 – 50
PN max: 22 (2,2 MPa) 
temp: 180oC

Upload Image...
Kurki kulowe kołnierzowe (KDM)

Ciśnienie robocze 1,6 lub 4,0 MPa. Różnica w konstrukcji polega jedynie na wymiarach zabudowy. Kurki mogą być stosowane do cieczy agresywnych chemicznie, wody zimnej, gorącej i zdemineralizowanej, pary wodnej, produktów spożywczych oraz innych gazów i cieczy o temperaturze do 160oC.
DN: 15 – 150
PN: 1,6; 4,0 MPa
temp: 160oC

Kurki kulowe kołnierzowe

Kurki służą do odcinania przepływu czynnika roboczego (którym mogą być: propan-butan, powitrze, spaliny, paliwa, oleje, woda, para wodna). Mogą być montowane na instalacjach przemysłowych naziemnych i podziemnych, stacjach redukcyjnych i instalacjach domowych.
DN: 32 – 80
PN: 1,6; 2,5; 4,0 MPa
temp: -50oC – 160oC