OSPRZĘT DO ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ

Kolumienki

Zastosowanie

Kolumienki służą do otwierania i zamykania zasuw oraz zaworów umieszczonych poniżej lub powyżej kolumienki. 

Charakterystyka 

 • DN: 32 – 600 
Upload Image...
Obudowy zasuw

Zastosowanie 

Obudowy służą do sterowania zasuwami zabudowanymi w ziemi na głębokości od 1250mm do 1800mm.

Charakterystyka 

 • DN: 32 – 300 
Upload Image...
Pojemnościowe wymienniki ciepła

Zastosowania 

Wymienniki służą do otrzymywania ciepłej wody do celów gospodarczych i przemysłowych. Wymienniki składają się z dwóch podstawowych zespołów: wężownicy grzejnej typu „U” oraz zasobnika podgrzewanej wody. Główka wężownicy jest przyłączona do króćca zasobnika za pomocą połączenia śrubowo-kołnierzowego, co pozwala na dokonywanie rewizji wewnętrznych zbiornika. Konstrukcja jest całkowicie  sprawna, zabezpieczona przed korozją, od wnętrza (na życzenie kienta) za pomocą protektorów magnezowych, od zewnątrz farbą antykorozyjną. 

Charakterystyka 

 • Pojemność: 0,25 – 4,00 m3
 • Ciśnienie: strona wężownicy 1,6 MPa
 • Strona zasobnika 0,6 MPa
 • Temperatura: strona wężownicy 165oC
 • Strona zasobnika 95oC
Wymienniki ciepła

Zastosowanie

Wymienniki ciepła znajdują zastosowanie w systemach grzewczych, chłodnictwie, przemyśle spożywczym i chemicznym. Wymienniki typu JAD i JAD K charakteryzują się tym, że króćce przyłączeniowe płaszcza tworzą kąt prosty z osią wymiennika i wężownicy. W wymiennikach oznaczonych literą K powierzchnie wymiany stanowi wężownica z rur karbowanych, wielokrotnie intensyfikujących wymianę ciepła. 

Charakterystyka

 • PN max: 1,6 MPa
 • Tmax: 165oC
Nawiertki wodociągowe

Zastosowanie 

Nawiertka wodociągów umożliwia podłączenie z wodociągu zabudowanego z rur typu PP lub PE do domowej instalacji wodnej. Podłączenie realizowane jest bez konieczności zamykania wody w wodociągu za pomocą specjalnego frezu. 

Charakterystyka

 • DN: 32 – 50
 • PNmax: 10 (1 MPa)
 • T max: 50oC
Nawiertki przyłączeniowe wodociągowe typu OPF

Zastosowanie

Nawiertki typu OPF służą do łączenia rurociągów ulicznych, wykonanych z PVC, o średnicy 90, 110, 160, 225 z rurociągami przyłączeniowymi, którymi doprowadza się wodę do poszczególnych odbiorców (nieruchomości).

Obudowa z trzpieniem i kapturem
 

Zastosowanie

Obudowy służą do ręcznego otwierania i zamykania zaworów opasek przyłączonych (np. OP i OP1) oraz nawiertek (np. OPF). 

Łączniki

Zastosowanie 

Nawiertka wodociągowa umożliwia podłączenie z wodociągu zabudowanego z rur typu PP lub PE do domowej instalacji wodnej. Podłączenie realizowane jest bez konieczności zamykania wody w wodociągu za pomocą specjalnego frezu. 

Charakterystyka 

 • DN: 20 – 300
 • PN max: 4 – 10 (0,4 – 1,0 MPa)
Upload Image...
Króćce kołnierzowe

Zasosowanie

Łączniki stosuję się do połączenia aramtury z rurociągami przeznaczonymi do przesyłania gazu.

Charakterystyka

 • DN: 50
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 70oC  
Upload Image...
Króćce

Zastosowanie 

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Szczególnie do podłączenia aramtury kołnierzowej z bosymi końcami rur stalowych, żeliwnych oraz PCV. 

Charakterystyka 

 • DN: 100
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • T max: 120o
Upload Image...