PŁYTY USZCZELNIAJĄCE DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH – ASORTYMENT

Płyty uszczelkarskie dostarczone są do użytkowników celem samodzielnego wykonywania uszczelek o najprostszej postaci na drodze wycinania. Zaleca się metody wycinania nie zmieniające własności fizyko-chemicznych płyt. Płyty po wycinaniu muszą być suche, wolne od wtrąceń ciał trzecich i oleju, nierozwarstwione; powierzchnia płyt winna być nienaruszona. Oferujemy również dostarczanie gotowych uszczelek. 

Dostępne rodzje płyt:

  • z włókien naturalnych
  • z włókien syntetycznych
  • z włókien aramidowych
  • z wlókien węglowych
  • grafitowe nieuzbrojone
  • grafitowe zbrojne