ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe sprężynowe z przyłączami gwintowymi PN 1,6 MPa

Zawory bezpieczeństwa są urządzeniami zabezpieczającymi przed wzrostem ciśnienia. 

Czynnik roboczy 
Zawory mogą być stosowane do powietrza, pary wodnej oraz innych neutralnych czynników gazowych o temperaturze od -10oC – +250oC

 • DN: 20 – 32
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • temp: 250 oC
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe sprężowe z dzwonem wspomagającym kołnierzowym PN 1,6 MPa

Zawory bezpieczeństwa są urządzeniami zabezpieczającymi przed wzrostem ciśnienia.

Czynnik roboczy 
Zawory mogą być stosowane do powietrza, pary wodnej oraz innych neutralnych czynników gazowych o temperaturze od -10oC – +300o

 • DN: 20 – 150
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • temp: 300 oC
Upload Image...
Zawory bezpieczenstwa proporcjonalny sprężynowe z dzwonem wspomagającym kołnierzem PN 1,6 MPa

Zawory bezpieczeństwa są urządzeniami zabezpieczającymi przed wzrostem ciśnienia. 

Czynnik roboczy 
Zawory mogą być stosowane do wody i innych neutralnych cieczy oraz powietrza, pary wodnej i innych gazów oraz par neutralnych o temperaturze od -10oC – +300o

 • DN: 15 – 200
 • PN max: 16 (1,6 MPa)
 • temp: 300 oC
Zawory bezpieczeństwa pełnoskokowe sprężynowe z dzwonem wspomagającym kątowym kołnierzowym PN 4,0 MPa

Zawory bezpieczeństwa są urządzeniami zabezpieczającymi przed wzrostem ciśnienia. 
Czynnik roboczy 
Zawory mogą być stosowane na następujące czynniki: para wodna – +300oC
Powietrze, para wodna i inne neutralne czynniki gazowe – -10oC – +400oC
agresywne gazy i pary – -196oC – +300oC
czynniki niragresywne – -10oC – -196oC

 • DN: 20 – 400
 • PN max: 40 (4,0 MPa)
 • temp: 400oC  
Upload Image...