ZŁĄCZA KOMPENSACYJNE – ASORTYMENT

Oto zakres naszych standardowych, osiowych złączy kompensacyjnych. Możliwe do uzyskania są także złącza o iinych wymiarach (zgodnie z DIN 1200), z  różnych materiałów, a także o wyższych ciśnieniach nominalnych. 

Nasze osiowe złącza kompensacyjne mogą być również stosowane do absorbowania ruchów kątowych i poprzecznych. 

PRRA
Złącze kompensacyjne z końcówkami spawanymi. 

Przede wszystkim dla kompensacji osiowej. Stosowane także dla przemieszczeń kątowych i poprzecznych. 

PRFA
Złącza kompensacyjne z kołnierzami stałymi. 

Przede wszystkim dla kompensacji osiowej. Stosowane także dla ruchów  przemieszczeń kątowych i poprzecznych.

PRFI 
Złącza kompensacyjne z kołnierzami swobodnymi. 

Przede wszystkim dla kompensacji osiowej. Stosowane także dla ruchów  przemieszczeń kątowych lub poprzecznych. 

PRRO
Złącze kompensacyjne z zewnętrzną tuleją prowadzącą. 

Tylko dla kompensacji osiowej. 

PRRS
Złącza kompensacyjne wstępnie sprężone. 

Tylko dla kompensacji osiowej. Wymagana długość utrzymywana jest śrubami, których po montażu nie jest konieczne, gdyż zerwą się one gdy rura zacznie pracować osiowo. 

PRRK 
Zespół złącza kompensacyjnego 

Tylko dla kompensacji osiowej. Złącze jest skonstruowane tylko dla pojedynczego przesuwu, po którym kołnierz tulei zabezpieczającej spawany jest do końca rury. 

PRPE (PRPS) 
Element mieszka.

Tylko element mieszka bez końcówki. (PRPS element mieszka z dwuczęściową wewnętrzną tuleją prowadzącą). 

PRRC (PRFC) 
Przegubowe złącze kompensacyjne ze spawanymi końcówkami. 

Tylko dla kompensacji kątowej w dowolnej płaszczyźnie (PRFC – złącze j.w lecz z kołnierzem). 

PRRV 
Złącze kompensacyjne piętrami wiążącymi i spawanymi końcówkami. 

Głównie dla kompensacji poprzecznych w dowolnej płaszczyźnie, jednakże ściskanie osiowe jest także możliwe. 

PRFV 
Złącze kompensacyjne z piętrami wiążącymi i spawanymi końcówkami. 

Głównie dla kompensacji poprzecznych w dowolnej płaszczyźnie, jednakże ściskanie osiowe jest także możliwe. 

PRRN-1 (PRFN-1) 
Przegunowe złącze kompensacyjne ze spawanymi końcówkami. 

Tylko dla kompensacji kątowych w jednej płaszczyźnie (PRFN-1 złącze j.w lecz z kołnierzem) 

PRRN-2 (PRFN-2) 
Złącze kompensacyjne przzegubowe z końcówkami spawanymi. 

Przede wszystkim dla kompensacji poprzecznych w jednej płaszczyźnie, z możliwością kompensacji kątowej (w jednej płaszczyźnie).
(PRFN-2 – złącze j.w lecz z kołnierzem). 

PRRL (PRFL)
Przegubowe podwójne złącze kompensacyjne ze spawanymi końcówkami. 

Dla kompensacji poprzecznej w dowolnej płaszczyźnie (PRFL – złącze j.w lecz z kołnierzem). 

PRPB 
Zrównoważone cośnieniowe złącze kompensacyjne dla kompensacji osiowych lub/i poprzecznych. 

Przenosi obciążenie od ciśnienia na podpory rurociągu. Jedyne dodatkowe obciążenie pochodzi od sprężynowania mieszków; przy przemieszczeniu bocznym także siły tarcia przgubów. Ryry muszą przebiegać równolegle lub pod kątem 90o